τιμή
από $
έως $
   Αισθητήρα
(+1)
(+1)
(+1)
(+1)
(+2)
(+3)
(+19)
(+6)
(+2)
(+3)
(+1)
(+1)
(+3)
(+3)
(+1)
(+2)
(+5)
(+1)
(+3)
(+3)
(+1)
(12)
(+11)
(+6)
(+2)
(+8)
(+15)
(+1)
(+9)
(+9)
(+2)
(+13)
(+8)
(+8)
(+44)
(+1)

Sony IMX230 (αισθητήρας): Πλήρης κατάλογος Smartphones που βασίζονται σε αυτό

Πλήρης λίστα smartphones με αισθητήρα Sony IMX230