τιμή
από $
έως $
   Αισθητήρα
(+1)
(+1)
(+1)
(+1)
(+2)
(+3)
(+17)
(+6)
(+3)
(+3)
(+1)
(+5)
(+3)
(+1)
(+5)
(+5)
(+1)
(+4)
(+3)
(+1)
(11)
(+14)
(+7)
(+1)
(+11)
(+19)
(+1)
(+9)
(+11)
(+3)
(+14)
(+9)
(+6)
(+57)
(+1)

Sony IMX230 (αισθητήρας): Πλήρης κατάλογος Smartphones που βασίζονται σε αυτό

Πλήρης λίστα smartphones με αισθητήρα Sony IMX230