τιμή
από $
έως $
EUR € USD
   Αισθητήρα
(14)
(3)
(4)
(2)
(7)
(25)
(4)
(12)
(15)
(96)
(32)
(9)
(72)
(4)
(24)
(26)
(6)
(6)
(4)
(1)
(1)
(7)
(14)
(36)
(38)
(38)
(58)
(34)
(4)
(33)
(47)
(5)
(34)
(27)
(1)
(13)
(2)
(1)
(59)
(153)
(8)
(29)
(4)
(36)
(135)
(7)
(18)
(16)
(3)

Sony IMX149 (αισθητήρας): Πλήρης κατάλογος Smartphones που βασίζονται σε αυτό

Πλήρης λίστα smartphones με αισθητήρα Sony IMX149